Vi har ett gemensamt mål – Öka resultat och vinna

Vi är nyfikna , kreativa och snabbfotade

Vi vet att starka företag & varumärken som är relevanta gör skillnad. Stor skillnad. Att skapa attraherande produkter i kombination med en nyfiken och driven organisation kan förflytta berg.

För att lyckas med det så måste man vara duktig på att prioritera, vara snabb fotad och både skapa och definiera sitt erbjudande väl. Vi kan tillsammans utveckla dessa arbetssätt och rutiner så att de passar er.

Vinnande concept och lösningar

Fredrik har arbetat i ett antal mycket framgångsrika mode och klädorganisationer och i mer an 10 år arbetade han i en Världsledande global organisation med över 50+ marknader där Fredrik arbetat med många utmanande, kreativa och figurativa utmaningar i olika nyckelroller. Med väl dokumenterad kunskap, resultat och framgångsrika arbetssätt inom försäljning, produktutveckling , produktion, SCM och även ledarskap. Sist men inte minst Global förståelse, kunskap och arbete som chef ute i olika delar av verksamheter.

Passion for Entreprenörsskap

Fredrik kommer från en entreprenörsfamilj i Sverige där han har utvecklat ett passionerat intresse for globalt företagande och mode. Enkelhet och kreativitet är grundstenar i hans arbetssätt.

Kunden i fokus

Vi ser till varje kunds unika situation. Förutsättningslöst och utan kostnad går vi tillsammans igenom era utmaningar och företagets nuvarande behov. Efter vårt samtal far du en offert och förslag på de steg som bör tas för önskat resultat.

Du får tydligt definierat uppdrag och ROI på din investering genom att lägga ditt uppdrag hos FNJCre8ive. All information som diskuteras ar självklart fullständigt konfidentiell med varje klient.

Till oss kommer företag som vill bli bättre, starkare och växa…